Sprawozdawczość finansowa

 

Chcesz dowiedzieć się o innych tematach szkoleń lub spersonalizować szkolenie, napisz: szkolenia@bluetraining.pl

Klasyfikacja Środków Trwałych, tworzenie obiektów inwentarzowych w praktyce w praktyce 

 

Koszty, zwroty, refundacje wydatków, należności długoterminowe, wydatki niewygasające oraz prawne zaangażowanie wydatków - specyficzne operacje na przełomie lat budżetowych

Akty prawne uzupełniające definicje środka trwałego w kwestii ujmowania, amortyzacji, kompletności i zdatności do użytkowania w jednostkach sektora finansów publicznych”

 

Środki trwałe w jednostkach sektora finansów publicznych – ewidencja zakupu, nakłady na środki trwałe, usunięcie z ewidencji. 

 

Wartości niematerialne i prawne w jednostkach sektora finansów publicznych – zakup, nakłady, nieodpłatne przekazanie-otrzymanie, likwidacja

 

Księgowe zamknięcie roku 2023 r. Zasady obowiązujące przy wycenie i prezentacji danych księgowych – obowiązujące terminy 

 

 

Kadry i płace

 

Sprawozdawczość budżetowa

 

Środki trwałe

 

Inwentaryzacja - spis z natury dla pracowników niefinansowych, przewodniczących i zespołów spisowych, kontrolerów spisowych w praktyce JSFP za 2023 r. 

 

Nakłady inwestycyjne i bieżące na środki trwałe, ustalanie wartości początkowej, amortyzacja klasyfikacja i ewidencja w jsfp w 2023 r.

 

Likwidacja, sprzedaż, nieodpłatne przekazanie zbędnych, zużytychlub uszkodzonych składników majątku stanowiącego wyposażenie jednostek sektora finansów publicznych - warsztaty praktyczne”

 

Przygotowanie do zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2023 r. Zasady obowiązujące przy otwarciu ksiąg w roku 2024 w jsfp.

 

 

Nowe zasady sporządzania sprawozdań z operacji finansowych w 2022 r. i zasady obowiązujące przy sporządzaniu sprawozdań budżetowych państwowych jednostek budżetowych

 

 

Nowe zasady sporządzania sprawozdań z operacji finansowych w 2023 r. i zasady obowiązujące przy sporządzaniu sprawozdań budżetowych samorządowych jednostek budżetowych

 

 

Klasyfikacja dochodów i wydatków budżetowych -nowe regulacje od 1 stycznia 2023 roku

Wyjścia służbowe, jazdy lokalne i podróże służbowe w jednostkach sektora finansów publicznych w 2023 r. z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa

 

 

Podróże służbowe w jednostkach sektora finansów publicznych po zmianach w 2023 roku z uwzględnieniem nowych stawek

 

Nowe zasady ewidencjonowania, gospodarowania i likwidacji mienia Skarbu Państwa w JSFP po zmianach z 2022 r.

 

Części składowe i peryferyjne środków trwałych
w jsfp. Wycena, ewidencja, inwentaryzacja.

 

Finanse Publiczne

Rachunkowość budżetowa

 

BlueTraining

Wszystkie prawa zastrzeżone © Creative Agency

Stronę stworzono wykorzystując kreator stron www WebWave