Podróże służbowe

 

Nowe zasady sporządzania sprawozdań z operacji finansowych w 2022 r. i zasady obowiązujące przy sporządzaniu sprawozdań budżetowych państwowych jednostek budżetowych

 

 

Nowe zasady sporządzania sprawozdań z operacji finansowych w 2022 r. i zasady obowiązujące przy sporządzaniu sprawozdań budżetowych samorządowych jednostek budżetowych

 

 

Sprawozdawczość budżetowa

 

„Klasyfikacja dochodów i wydatków budżetowych -nowe regulacje od 1 stycznia 2022 roku”

 

 

Wyjścia służbowe, jazdy lokalne i podróże służbowe w jednostkach sektora finansów publicznych w 2022 r. z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa

 

 

Podróże służbowe w jednostkach sektora finansów publicznych po zmianach w 2022 roku z uwzględnieniem nowych stawek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowe zasady ewidencjonowania, gospodarowania i likwidacji mienia Skarbu Państwa w JSFP po zmianach z 2022 r.

 

 

Przygotowanie do zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2022 r. Zasady obowiązujące przy otwarciu ksiąg w roku 2023 w jsfp.

 

 

Części składowe i peryferyjne środków trwałych
w jsfp. Wycena, ewidencja, inwentaryzacja.

 

 

Finanse Publiczne

Rachunkowość budżetowa

 

BlueTraining

Wszystkie prawa zastrzeżone © Creative Agency

Stronę stworzono wykorzystując kreator stron www WebWave