PROGRAM SZKOLENIA

SZKOLENIE

BlueTraining

Wyjścia służbowe, jazdy lokalne

„Wyjścia służbowe, jazdy lokalne i podróże służbowe w jednostkach sektora finansów publicznych w 2023 roku po zmianie przepisów”
 
1. Podróż służbowa a wyjazd niebędący podróżą służbową - jazdy lokalne i wyjścia służbowe:
a. Wykonywanie obowiązków służbowych poza miejscem pracy a podróż służbowa;
b. Sposób określenia miejsca pracy;
c. Charakter wykonywanych zadań;
d. Oddelegowanie pracownika czy jeszcze podróż służbowa - przykłady;
e. Wyjazdy na szkolenia czy podróż służbowa - różnice;
f. Orzeczenia i interpretacje MPiPS
 
2. Zobowiązania publicznoprawne w podróżach służbowych:
a. Podatkowy aspekt zwrotu kosztów podróży służbowej;
b. Składki ZUS a zwrot kosztów podróży służbowych.
 
3. Zwrot kosztów dojazdów na podstawie umowy cywilnoprawnej:
a. Zwrot kosztów wyjazdów niestanowiących podróży służbowych;
b. Ryczałt na jazdy lokalne.
c. Nowe stawki zwrotu kosztów jazd lokalnych
 
4. Procedura rozliczania wyjazdów podróży służbowych, jazd lokalnych i wyjściach służbowych:
a. Ustalenie czy wyjazd służbowy to faktycznie podróż służbowa (delegacja);
b. Ustalenie czasu trwania podróży służbowej;
c. Środek lokomocji a podróż służbowa;
d. Ustalenie odcinków krajowych zagranicznej podróży służbowej;
e. Dokumentowanie kosztów podróży służbowych, jazd lokalnych i wyjść służbowych;
f. Objaśnienia do polecenia wyjazdu służbowego;
g. Interpretacje MPiPS.
 
5. Naliczanie diet i innych należności w podróżach służbowych, jazdach lokalnych i wyjściach służbowych:
a. Zwrot kosztów poniesionych przez pracownika;
b. Zaliczki w podróży służbowej;
c. Rozliczenie podróży służbowej w ujęciu podatkowym;
d. Rozliczenie podróży służbowych, zagadnienia problemowe.
e. Nowe stawki diet w podróżach zagranicznych od 2023 
 
6. Ewidencja księgowa rozrachunków z pracownikami w zakresie podróży służbowych i jazdach lokalnych:
a. ewidencja wypłaconej zaliczki;
b. ewidencja zaliczki wypłaconej w walucie obcej;
c. rozliczenie różnic kursowych.
 
7. Klasyfikacja wydatków budżetowych - podróże służbowe i jazdy lokalne:
a. klasyfikacja zwrotu kosztów podróży służbowych;
b. klasyfikacja zwrotu kosztów podróży służbowych związanych ze szkoleniami;
c. klasyfikacja wydatków jazd lokalnych i ryczałtów na dojazdy.
 
8. Samochód służbowy:
a. samochód prywatny pracownika wykorzystywany na cele służbowe - ewidencja przebiegu pojazdu;
b. samochód służbowy i koszty delegacji.
 
9. Czas pracy w podróży służbowej:
a. obowiązkowy odpoczynek pracownika po odbyciu podróży służbowej;
b. środek transportu a czas pracy pracownika.
10. Oświadczenie pracownika o poniesionych kosztach w podróży służbowej.
 
11. Uregulowania wewnętrzne w JSFP:
a. regulamin podróży służbowych;
b. regulamin korzystania z samochodów służbowych;
c. umowa na wykorzystanie pojazdu niebędącego własnością pracodawcy do celów służbowych;
d. wzory rozliczania jazd lokalnych.
 
12. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Szkolenie ma na celu przedstawienie istotnych elementów z zakresu wyjść służbowych, jazd lokalnych oraz podróży służbowych. Tematyka szkolenia została dobrana tak, by osoby rozliczające wyjazdy i podróże służbowe poznały zmiany interpretacji. Szkolenie wiąże w spójną całość przepisy prawa wynikające z rozporządzeń, interpretacji z dobrymi praktykami. Formuła szkolenia została skonstruowana w sposób umożliwiający zaprezentowanie obszarów, w których najczęściej występują problemy.Szkolenie adresowane jest do pracowników działów kadr, głównych księgowych i księgowych jednostek sektora finansów publicznych, osób odpowiedzialnych za rozliczanie podróży służbowych oraz pracowników samodzielnie rozliczających sięz podróży służbowych.


Grupa docelowa:
1. główni księgowi i księgowi jednostek sektora finansów publicznych
2. osoby odpowiedzialne za rozliczanie podróży służbowych 
3. pracownicy samodzielnie rozliczający się podróży służbowych

Korzyści
Uczestnik szkolenia będzie znał m. in.:
1. aktualny stan prawny dotyczący delegowania pracowników
2. zakres odpowiedzialności z podróżami służbowymi 
3. obszary problemowe w ewidencji księgowej 
 
Uczestnik szkolenia będzie potrafił m. in.:
1. sporządzić rozliczenie zagranicznej i krajowej podróży służbowych
2. ocenić prawidłowość rozliczania podróży służbowych
3. zweryfikować przyjęte w swojej jednostce procedury delegowania pracowników

 

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

 

szkolenia@bluetraining.pl

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Oferta szkolenia oraz program są objęte prawami autorskimi.
Zakaz kopiowania i powielania treści bez zgody autorów ©

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © Creative Agency

Stronę stworzono wykorzystując kreator stron www WebWave

22 grudnia 2019