PROGRAM SZKOLENIA

SZKOLENIE

BlueTraining

Klasyfikacja budżetowa 

Klasyfikacja dochodów i wydatków budżetowych w jednostkach oświatowych w 2024 r.

Klasyfikacja budżetowa wydatków związanych z działaniem jednostek oświatowych często budzi wątpliwości w szczególności w zakresie nakładów na szkolenia, wyżywienie oraz zakup wyposażenia. Szkolenie ma na celu przedstawienie istotnych elementów z zakresu klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych związanych z praktycznym stosowaniem aktualnych przepisów oraz interpretacji. 


 

 
I. Zakres klasyfikacji środków publicznych
1. Co podlega klasyfikacji budżetowej
2. Praktyczne stosowanie klasyfikacji budżetowej
3. Planowanie z wykorzystaniem klasyfikacji
4. Dekretacja dowodu księgowego
5. Zasady doboru podziałki dla działów, rozdziałów 
6. Klasyfikacja paragrafów dochodów
7. Klasyfikacja paragrafów wydatków
 
II. Prawne zaangażowanie wydatków
1. Cel ewidencjonowania wydatków w układzie zadaniowym
2.   Ewidencja zaangażowania jako element kontroli wstępnej planu finansowego
3.   Umowy wieloletnie w ewidencji zaangażowania wydatków
4.   Umowy bezterminowe w ewidencji zaangażowania wydatków
5.   Przykład zaangażowania środków w ramach przyznanego plan finansowego
6.   Konta pozabilansowe wykorzystywane do ewidencji zaangażowania
7.   Przykłady dokumentów, na podstawie których możliwe jest zaangażowanie wydatków
 
III. Klasyfikacja dochodów – przykłady m. in.:
1. Klasyfikacja dochodów z tytułu posiłków w przedszkolu
2. Klasyfikacja dochodów z tytułu posiłków w szkole
3. Zastosowanie rozdziału „Stołówki szkolne i przedszkolne”
4. Klasyfikacja środków na wyżywienie wychowanków
5. Jaki paragraf zastosować dla wpłat od rodziców dokonanych na poczet wsadu do kotła?
6. W jakim paragrafie klasyfikacji dochodów należy uwzględnić opłatę za wyżywienie w żłobku (usługa cateringowa) oraz opłatę stałą za dziecko w żłobku?
 
IV. Klasyfikacja wydatków – przykłady m.in.:
1. Szkolenia
a. Klasyfikacja szkoleń Rady Pedagogicznej
b. Jak klasyfikować wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli
c. W jakim paragrafie należy ująć koszty ZUS i FP od zlecenia, które było związane z przeprowadzeniem szkolenia nauczycieli?
d. Na jakim koncie kosztowym zaksięgować koszty doskonalenia zawodowego nauczycieli
e. W jakim rozdziale zaklasyfikować szkolenia z zakresu zmian w kodeksie pracy, organizacji roku szkolnego, pierwszej pomocy
f. W jakim rozdziale i paragrafie zaklasyfikować: Szkolenie: Online
g. W jakim rozdziale i paragrafie zaklasyfikować Trening Umiejętności Społecznych
2. Pomoce dydaktyczne
a. Klasyfikacja wydatków na monitor interaktywny
b. Klasyfikacja wydatków na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych
c. Klasyfikacja refundacji dotacji na podręczniki
d. Klasyfikacja zakupu abonamentu na dostęp do Programu - Branżowe Symulacje Biznesowe (program komputerowy )
e. Klasyfikacja wydatków w szkole z utworzonym oddziałem specjalnym
3. Wyposażenie
a. Jak zaklasyfikować zakup mundurów dla uczniów
b. Jak zaklasyfikować zakup mundurów w zakresie oddziału przygotowania wojskowego OPW?
c. Klasyfikacja stroje sportowe dla uczniów na zawody sportowe?
d. Jak zaklasyfikować wydatki związane z nakładami na remont pomocy dydaktycznej
e. Szkoła zakupiła nauczycielom laptopy jak zaklasyfikować zakup
f. Jak zaklasyfikować wydatek na zakup tablic ściernych białych
4. Wyżywienie:
a. Jaki paragraf zastosować do otrzymanej faktury z firmy cateringowej. 
b. Jak zaklasyfikować wydatki na tzw. wsad do kotła
5. Inne wydatki w szczególności:
a. Klasyfikacja wynagrodzenia nauczyciela zatrudnienie na podstawie art. 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
b. Jak zaklasyfikować zakup wody butelkowanej, ciastek dla uczestników kursów organizowanych przez szkołę
c. Jak zaklasyfikować z tytułu usługi cateringowej, umów o dzieło z wykładowcami, umowy o pracę z pracownikiem obsługującym projekt, zakupu pomocy dydaktycznych i materiałów.
 
 

Szkolenie ma na celu przedstawienie istotnych elementów z zakresu klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych związanych z praktycznym stosowaniem aktualnych przepisów oraz interpretacji. Tematyka szkolenia została dobrana tak, by osoby odpowiedzialne za sporządzanie planów i klasyfikację wydatków publicznych znały najnowsze zmiany i interpretacje, za których realizację są odpowiedzialne w sposób pośredni lub bezpośredni. Szkolenie wiąże w spójną całość przepisy prawa wynikające z rozporządzeń, interpretacji z dobrymi praktykami. Formuła szkolenia została skonstruowana w sposób umożliwiający zaprezentowanie obszarów, których najczęściej występują problemy wynikające z licznych interpretacji. 


Grupa docelowa:

1.

1. główni księgowi i księgowi jednostek oświatowych
2. osoby merytorycznie odpowiedzialne za klasyfikację dochodów i wydatków w jednostkach oświatowych 
3. osoby uczestniczące w planowaniu wydatków w układzie paragrafów.

Korzyści
Uczestnik szkolenia będzie znał m. in.:
1. aktualny stan prawny dotyczący klasyfikacji budżetowej
2. zakres odpowiedzialności związany z klasyfikacją budżetową  
3. obszary problemowe w klasyfikowaniu dochodów i wydatków
Uczestnik szkolenia będzie potrafił m. in.:
1. prawidłowo zaklasyfikować dochody i wydatki do poszczególnych paragrafów 
2. ocenić prawidłowość klasyfikacji stosowanej w jednostce
3. zweryfikować przyjęte w swojej jednostce zasady klasyfikacji budżetowej.

 


 

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

 

szkolenia@bluetraining.pl

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Oferta szkolenia oraz program są objęte prawami autorskimi.
Zakaz kopiowania i powielania treści bez zgody autorów ©

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © Creative Agency

Stronę stworzono wykorzystując kreator stron www WebWave

22 grudnia 2019