PROGRAM SZKOLENIA

SZKOLENIE

BlueTraining

Mienie ruchome w JSFP

Mienie ruchome w jednostkach sektora finansów publicznych – likwidacja, sprzedaż, nieodpłatne przekazanie - nowe regulacje w 2024 r.

Celem szkolenia jest przedstawienie istotnych elementów z zakresu gospodarki majątkowej w obszarze środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych związanych z praktycznym stosowaniem aktualnych przepisów oraz interpretacji. Tematyka szkolenia została dobrana tak, by osoby gospodarujące majątkiem publicznym znały najnowsze zmiany rozporządzeń, za których realizację są odpowiedzialne w sposób pośredni lub bezpośredni. Szkolenie wiąże w spójną całość przepisy prawa wynikające z rozporządzeń, interpretacji z dobrymi praktykami. Formuła szkolenia została skonstruowana w sposób umożliwiający zaprezentowanie obszarów, których najczęściej występują problemy wynikające z licznych interpretacji. 


1. Podstawy klasyfikacji aktywów jednostki do kategorii:
a. majątku trwałego;
b. pozostałych środków trwałych;
c. wartości niematerialnych i prawnych.
2. Gospodarowanie składnikami mienia ruchomego
w jednostce:
a. zmiana miejsca użytkowania;
b. odłączenie części zestawu np. monitora;
c. przełączenie części między składnikami mienia ruchomego.
3. Obiekt inwentarzowy środka trwałego i zakres środka trwałego:
a. pojedynczy obiekt inwentarzowy;
b. zbiorczy obiekt inwentarzowy;
c. sieciowy obiekt inwentarzowy;
d. wbudowany w inny środek trwały.
4. Jednostki obowiązane stosować przepisy w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa.
5. Zasady gospodarowania składnikami mienia ruchomego w jednostkach:
a. zobligowanych do stosowania zapisów rozporządzenia w sprawie gospodarowania majątkiem SP
b. pozostałych jednostkach, w tym samorządowych
6. Ustalanie wartości początkowej mienia ruchomego:
a. wycena pojedynczych składników mienia ruchomego;
b. wycena mienia ruchomego stanowiącego zespół.
7. Powoływanie komisji do:
a. oceny składników mienia ruchomego;
b. przeprowadzenia przetargu.
8. Zaprzestanie ujmowania w księgach rachunkowych mienia ruchomego.
9. Ustalanie wartości zbędnych i zużytych składników mienia ruchomego składników mienia ruchomego:
a. sprzedaż;
b. nieodpłatne przekazanie, darowizna.
10. Zasady ustalania wartości rynkowej.
11. Nowe zasady zgłaszania chęci zbycia zbędnych i zużytych składników mienia ruchomego Prezesowi Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
12. Stosowanie wartości progowych (2.000 zł, 100.000 zł, 200.000 zł).
13. Sposoby zbycia mienia ruchomego wymagające zamieszczenia informacji w BIP.
14. Zasady obowiązujące przy zbywaniu składników mienia ruchomego w trybie konkurencyjnym - procedura:
a. sprzedaż (przetarg, aukcja negocjacje);
b. nieodpłatne przekazanie;
c. darowizna;
d. sprzedaż mienia pracownikowi.
15. Likwidacja składników mienia ruchomego.
16. Likwidacja wartości niematerialnych i prawnych.
17. Nakłady na składniki mienia ruchomego.
18. Zagadnienia problemowe związane ze środkami trwałymi, m.in.: 
a. Czy jednostka może sprzedać rower osobie prywatnej?
b. Czy każdy pracownik może kupić laptop?
c. Czy informacja o zużytej odzieży roboczej powinna być zamieszczona w BIP?
d. Czy każdy pracownik może być w komisji likwidacyjnej?
19. Odpowiedzialność w zakresie gospodarki majątkowej w jsfp.
20. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Grupa docelowa:
1. główni księgowi i księgowi jednostek budżetowych i samorządowych,
2. osoby odpowiedzialne za sprzedaż i likwidację środków trwałych 
3. osoby uczestniczące w zakupach środków trwałych i pracach inwetaryzacyjnych,

Korzyści
Uczestnik szkolenia będzie znał m. in.:
1. aktualny stan prawny dotyczący gospodarowania środkami trwałymi
2. zakres odpowiedzialności związany z majątkiem jsfp 
3. obszary problemowe w ewidencji księgowej majątku
Uczestnik szkolenia będzie potrafił m. in.:
1. ustalić wartość początkową i zakres obiektu nowego środka trwałego
2. zidentyfikować rodzaj nakładów ponoszonych na środki trwałe w trakcie eksploatacji
3. zlikwidować środek trwałych i ustalić moment usunięcia z ewidencji bilansowe

 

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

 

szkolenia@bluetraining.pl

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Oferta szkolenia oraz program są objęte prawami autorskimi.
Zakaz kopiowania i powielania treści bez zgody autorów ©

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © Creative Agency

Stronę stworzono wykorzystując kreator stron www WebWave

22 grudnia 2019