PROGRAM SZKOLENIA

SZKOLENIE

BlueTraining

Klasyfikacja budżetowa 

Klasyfikacja dochodów i wydatków budżetowych w 2024 r.

W 2023 roku zmianie uległy przepisy dotyczące klasyfikacji budżetowej. Dodano nowe podziałki klasyfikacji dotyczące m. in. ochrony przyrody i krajobrazu, wpływów podatkowych, oraz zmieniono nazwy paragrafówZmianie uległy objaśnienia do paragrafów dotyczących opłat jak również dotacji w zakresie wydatków. Zmiany mają również charakter dostosowujący i redakcyjny.

 


 

 
I. Zakres klasyfikacji środków publicznych
1. Co podlega klasyfikacji budżetowej
2. Praktyczne stosowanie klasyfikacji budżetowej
3. Planowanie z wykorzystaniem klasyfikacji
4. Dekretacja dowodu księgowego
5. Zasady doboru podziałki dla działów, rozdziałów 
6. Klasyfikacja paragrafów dochodów
7. Klasyfikacja paragrafów wydatków
 
II. Zmiany w klasyfikacji budżetowej wprowadzone nowelą z 11 lipca 2023 r., obowiązujące od 01.01.2023 r. i zmiany, które mają zastosowanie w 2024 r.
 
III. Zagadnienia problemowe
1. Praktyczne zasady doboru podziałki klasyfikacji dochodów i wydatków
2. Klasyfikacja zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
3. Klasyfikacja wydatków pierwszego wyposażenia co należy traktować jako pierwsze wyposażenie?
4. Kiedy należy stosować § 605 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” a kiedy 606 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”
5. Klasyfikacja refundacji wydatków
6. Powiązanie wydatków na kontacj księgowych z paragrafami klasyfikacji budżetowej:
a) Konta 013 i 011 a wydatki bieżące i majątkowe
b) Powiązania kont 405 i 409 z wydatkami na szkolenia i delegacje
c) Ewidencja oprogramowania na kontach 013 i 011 
7. Kto w jednostce powinien dokonywać klasyfikacji budżetowej
8. Odpowiedzialność za w zakresie klasyfikacji budżetowej
 
IV. Klasyfikacja dochodów – przykłady m. in.:
1. Klasyfikacja dochodów z tytułu sprzedaży złomu
2. Klasyfikacja odszkodowania
3. Klasyfikacja wadium
4. Klasyfikacja dochodów sądowych
5. Klasyfikacja opłat pobieranych przez jednostki budżetowe
 
V. Klasyfikacja wydatków – przykłady m.in.:
1. Zakupu towarów (w szczególności materiałów, leków) 
2. Wydatki na podróże służbowe i szkolenia
3. Zakupu żywności, usług cateringowych i drobnych zakupów spożywczych na potrzeby sekretariatów
4. Opłat na rzecz budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego i różnych opłat np. za udostępnienie numeru PESEL, 
5. Wydatków na rzecz osób fizycznych niezatrudnionych w jednostce np. na zakup odzieży 
6. Zakupu ekspertyz i opracowań podczas remontu lub inwestycji
7. Nakładów na środki trwałe, pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w zakresie:
a) montażu instalacji przeciwpożarowej - usługa, remont czy inwestycja?
b) zakupu i wymiany drzwi o wartości poniżej 10.000 zł,
c) utrzymania strony internetowej,
d) audytu energetycznego
e) umowy cywilnoprawne podczas budowy lub remontu
f) pierwszego wyposażenia nowej sali sportowej,
g) pierwszego wyposażenia remontowanego pomieszczenia - montażu klimatyzacji, ogrodzenia wraz z wymianą bram, remontu piwnicy z montażem regałów na książki;
8. Rozszerzenia gwarancji;
9. Nagród konkursowych i rzeczowych
10. Badań lekarskich osób kierowanych do prac społecznych - usługa czy badania lekarskie?
11. Zakupu i dostawy energii w ramach kilku umów
12. Opłat abonamentu RTV;
13. Ekwiwalentu za urlop, odprawę pośmiertną, zaległego wynagrodzenia po śmierci pracownika.
 

Szkolenie ma na celu przedstawienie istotnych elementów z zakresu klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych związanych z praktycznym stosowaniem aktualnych przepisów oraz interpretacji. Tematyka szkolenia została dobrana tak, by osoby odpowiedzialne za sporządzanie planów i klasyfikację wydatków publicznych znały najnowsze zmiany i interpretacje, za których realizację są odpowiedzialne w sposób pośredni lub bezpośredni. Szkolenie wiąże w spójną całość przepisy prawa wynikające z rozporządzeń, interpretacji z dobrymi praktykami. Formuła szkolenia została skonstruowana w sposób umożliwiający zaprezentowanie obszarów, których najczęściej występują problemy wynikające z licznych interpretacji. 


Grupa docelowa:
1. główni księgowi i księgowi jednostek budżetowych i samorządowych,
2. osoby merytorycznie odpowiedzialne za klasyfikację dochodów i wydatków
3. osoby uczestniczące w planowaniu wydatków w układzie paragrafów. 

Korzyści
Uczestnik szkolenia będzie znał m. in.:
1. aktualny stan prawny dotyczący klasyfikacji budżetowej
2. zakres odpowiedzialności związany z klasyfikacją budżetową  
3. obszary problemowe w klasyfikowaniu dochodów i wydatków
Uczestnik szkolenia będzie potrafił m. in.:
1. prawidłowo zaklasyfikować dochody i wydatki do poszczególnych paragrafów 
2. ocenić prawidłowość klasyfikacji stosowanej w jednostce
3. zweryfikować przyjęte w swojej jednostce zasady klasyfikacji budżetowej. 

 


 

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

 

szkolenia@bluetraining.pl

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Oferta szkolenia oraz program są objęte prawami autorskimi.
Zakaz kopiowania i powielania treści bez zgody autorów ©

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © Creative Agency

Stronę stworzono wykorzystując kreator stron www WebWave

22 grudnia 2019