Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w związku z wątpliwościami przy klasyfikowaniu dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa ruchu drogowego Zgodnie z
Księgowanie faktur, które wpływają na przełomie lat budżetowych Zdarzenia ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym zgodnie
Plac zabaw jako pojedynczy obiekt inwentarzowy środka trwałego  Prezes Regionalnej Izby obrachunkowej w Lublinie w piśmie z 30 września 2022

BlueTraining

Wszystkie prawa zastrzeżone © Creative Agency

Stronę stworzono wykorzystując kreator stron www WebWave