ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA ZAPYTAŃ OFERTOWYCH

NA ORGANIZACJĘ SZKOLEŃ ZAMKNIĘTYCH

Tel.: +48 690 943 005

e-mail: szkolenia@bluetraining.pl

 

 

 • Praktyczne aspekty odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych w inspekcji weterynaryjnej.

 • Polityka rachunkowości - praktyczne zasady przygotowania oraz wprowadzania zmian w istniejącym dokumencie.

 • Należności budżetowe - praktyczne aspekty realizacji, ewidencji i windykacji w inspekcji weterynaryjnej.

 • Posługiwanie się klasyfikacją budżetową w praktyce w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 • Zmiany w ustawie o finansach publicznych i aktach wykonawczych.Sprawozdawczość finansowa i klasyfikacja budżetowa w obszarze PFRON

 • KSeF, klasyfikacja budżetowa, polityka rachunkowości w KP PSP

 • Gospodarowanie majątkiem trwałym Gminy

 • Środki trwałe w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie podatkowym i bilansowym” 2 dniowe szkolenie dedykowane pracownikom Firmy LG Energy Solution

 • Środki trwałe dla służb technicznych i niefinansowych” - szkolenie dedykowane pracownikom Firmy Transfer Multisort Elektronik

 • Mienie ruchome w jednostkach sektora finansów publicznych -sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, likwidacja w KW PSP

 • Środki trwałe stanowiące mienie ruchome w instytucji kultury – zakup, nieodpłatne otrzymanie, darowizna, likwidacja, sprzedaż, nieodpłatne przekazanie w Gminie 

 • Przeprowadzanie i rozliczanie inwestycji oraz remontów środków trwałych z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej i zasadami wyodrębniania obiektów inwentarzowych w Gminie dla wydziałów finansowo księgowych i inwestycji. 

Referencje

Pytania po szkoleniu

Zorganizuj szkolenie 

Aktualne tematy szkoleń

Kontakt po szkoleniu

Po szkoleniu uczestnik ma prawo do wsparcia wdrożeniowego w zakresie materiału zrealizowanego po szkoleniu

Wsparcie realizowane w ramach:

 • spotkania online
 • kontaktu mailowego 

Termin spotkania i okres wsparcia mailowego ustalane są indywidualnie

 

 

Wsparcie po szkoleniu

Realizacja szkolenia

Realizacja szkolenia:

 • szkolenie w siedzibie klienta
 • szkolenie wyjazdowe 
 • uczestnik otrzymuje:
 • materiały szkoleniowe
 • materiały do pracy na szkoleniu
 • certyfikat
 • ankietę ewauluacyjną

Na tym etapie:

 • ustalamy temat szkolenia
 • określamy zakres szkolenia
 • prosimy o przesłanie uregulowań wewnętrznych obowiązujących  w obszarze realizowanego szkolenia
 • wysyłamy ofertę dostosowana   do Państwa potrzeb

 

Ostatnio zrealizowane tematy szkoleń zamkniętych

Podstawowym założeniem szkoleń zamkniętych jest ich

dopasowanie do potrzeb uczestników

Sprecyzowanie oczekiwań

Zapytanie o szkolenie

Szkolenie w siedzibie zrealizujesz zgłaszając chęć organizacji:

BlueTraining

Wszystkie prawa zastrzeżone © Creative Agency

Stronę stworzono wykorzystując kreator stron www WebWave