PROGRAM SZKOLENIA

SZKOLENIE

BlueTraining

Podróże służbowe

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne, jazdy lokalne i wyjścia służbowe w 2024 r.
 
1. Podróż służbowa a wyjazd niebędący podróżą służbową
a. Wykonywanie obowiązków służbowych poza miejscem pracy a podróż służbowa
b. Sposób określenia miejsce pracy
c. Charakter wykonywanych zadań
d. oddelegowanie pracownika czy jeszcze podróż służbowa – przykłady,
e. wyjazdy na szkolenia czy podróż służbowa – różnice.
f. Orzeczenia i interpretacje MPiPS
 
2. Zobowiązania publicznoprawne w podróżach służbowych.
a. Podatkowy aspekt zwrotu kosztów podróży służbowej
b. Składki ZUS a zwrot kosztów podróży służbowych
 
3. Zwrot kosztów dojazdów na podstawie umowy cywilnoprawnej
a. Zwrot kosztów wyjazdów niestanowiących podróży służbowych
b. Ryczałt na jazdy lokalne
 
4. Procedura rozliczania podróży służbowych
a. Ustalenie czy wyjazd służbowy to faktycznie podróż służbowa (delegacja)
b. Ustalenie czasu trwania podróży służbowej
c. Środek lokomocji a podróż służbowa
d. Ustalenie odcinków krajowych podróży służbowej
e. Dokumentowanie kosztów podróży służbowych
f. Objaśnienia do polecenia wyjazdu służbowego 
g. Rozliczenie kosztów zagranicznej podróży służbowej – wzór
h. interpretacje MPiPS
 
5. Nowe stawiki diet i innych należności w podróżach służbowych krajowych i zagranicznych
 
6. Nowe stawki diet podróży zagranicznych
 
7. Planowane zmiany stawki diet podróży krajowych 
 
8. Zwrot kosztów poniesionych przez pracownika
 
9. Zaliczki w podróży służbowej
 
10. Zaliczki w zagranicznej podróży służbowej
a. Wypłata zaliczki w zagranicznej podróży służbowej
b. Wypłata zaliczki w walucie obcej dla zagranicznej podróży służbowej
c. Wypłata zaliczki w polskich złotych dla zagranicznej podróży służbowej
 
11. Rozliczenie podróży służbowej w ujęciu podatkowym
 
12. Rozliczenie podróży służbowych zagadnienia problemowe
7. Ewidencja księgowa rozrachunków z pracownikami w zakresie podróży służbowych
a. ewidencja wypłaconej zaliczki
b. ewidencja zaliczki wypłaconej w walucie obcej
c. rozliczenie różnic kursowych
8. Klasyfikacja wydatków budżetowych – podróże służbowe
a. klasyfikacja zwrotu kosztów podróży służbowych 
b. klasyfikacja zwrotu kosztów podróży służbowych związanych ze szkoleniami
 
13. Samochód służbowy 
a. samochód prywatny pracownika wykorzystywany na cele służbowe ewidencja przebiegu pojazdu
b. samochód służbowy wykorzystywany na cele prywatne 
 
14. Czas pracy w podróży służbowej 
a. obowiązkowy odpoczynek pracownika po odbyciu podróży służbowej 
     b. podróż służbowa a prawo do ekwiwalentu pieniężnego,
     c. środek transportu a czas pracy pracownika
15. Oświadczenie pracownika o poniesionych kosztach w podróży służbowej
16. Ubezpieczenia bagażu w podróży służbowej
17. Uregulowania wewnętrzne w JSFP 
regulamin podróży służbowych
b. regulamin korzystania z samochodów służbowych
c. umowa na wykorzystanie pojazdu niebędącego własnością pracodawcy do celów     
         służbowych
d. wzory rozliczania zagranicznej podróży służbowe

Szkolenie, którego celem jest przedstawienie istotnych elementów z zakresu gospodarowania środkami publicznym w obszarze podróży służbowych w aspekcie praktycznego stosowania aktualnych przepisów oraz interpretacji. Tematyka szkolenia została dobrana tak, by osoby rozliczające wyjazdy i podróże służbowe znały najnowsze zmiany interpteacje, za których realizację są odpowiedzialne w sposób pośredni lub bezpośredni. Szkolenie wiąże w spójną całość przepisy prawa wynikające z rozporządzeń, interpretacji z dobrymi praktykami. Formuła szkolenia została skonstruowana w sposób umożliwiający zaprezentowanie obszarów, których najczęściej występują problemy wynikające z licznych interpretacji. 

 


Grupa docelowa:
1. główni księgowi i księgowi jednostek sektora finansów publicznych
2. osoby odpowiedzialne za rozliczanie podróży służbowych 
3. pracownicy samodzielnie rozliczający się podróży służbowych

Korzyści
Uczestnik szkolenia będzie znał m. in.:
1. aktualny stan prawny dotyczący delegowania pracowników
2. zakres odpowiedzialności z podróżami służbowymi 
3. obszary problemowe w ewidencji księgowej 
 
Uczestnik szkolenia będzie potrafił m. in.:
1. sporządzić rozliczenie zagranicznej i krajowej podróży służbowych
2. ocenić prawidłowość rozliczania podróży służbowych
3. zweryfikować przyjęte w swojej jednostce procedury delegowania pracowników

 

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

 

szkolenia@bluetraining.pl

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Oferta szkolenia oraz program są objęte prawami autorskimi.
Zakaz kopiowania i powielania treści bez zgody autorów ©

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © Creative Agency

Stronę stworzono wykorzystując kreator stron www WebWave

22 grudnia 2019