Online

21.08.2024

Formularz zgłoszenia

599 zł

Klasyfikacja dochodów i wydatków budżetowych w praktyce oraz w świetle planowanych zmian z dnia 24.05.2024 r.

699 zł

Formularz zgłoszenia

Miejsce

Cena

Formularz zgłoszenia

Miejsce

Cena

Data

Szkolenie

Formularz zgłoszenia

Miejsce

Data

Poznań

Formularz zgłoszenia

Formularz zgłoszenia

Online

25.07.2024

Formularz zgłoszenia

699 zł

Formularz zgłoszenia

599 zł

Online

26.06.2024

03.09.2024

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA ZAPYTAŃ OFERTOWYCH

NA ORGANIZACJĘ SZKOLEŃ ZAMKNIĘTYCH

Tel.: +48 690 943 005

e-mail: szkolenia@bluetraining.pl

 

Formularz zgłoszenia

699 zł

Ostatnio zrealizowane tematy szkoleń zamkniętych

Najbliższe szkolenia

Data

Szkolenie

Likwidacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w jednostkach budżetowych – warsztaty praktyczne

BlueTraining

Wszystkie prawa zastrzeżone © Creative Agency

Stronę stworzono wykorzystując kreator stron www WebWave

Zgłoszenie

Szkolenie

Szkolenie

Online

Miejsce

699 zł

Cena

12.06.2024

Formularz zgłoszenia

Cena

Data

Szkolenie

18.07.2024

 

 

Miejsce

Online

Data

Szkolenie

Cena

18.06.2024

19.07.2024

 

 • Praktyczne aspekty odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych w inspekcji weterynaryjnej.

 • Polityka rachunkowości - praktyczne zasady przygotowania oraz wprowadzania zmian w istniejącym dokumencie.

 • Należności budżetowe - praktyczne aspekty realizacji, ewidencji i windykacji w inspekcji weterynaryjnej.

 • Posługiwanie się klasyfikacją budżetową w praktyce w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 • Zmiany w ustawie o finansach publicznych i aktach wykonawczych.Sprawozdawczość finansowa i klasyfikacja budżetowa w obszarze PFRON

 • KSeF, klasyfikacja budżetowa, polityka rachunkowości w KP PSP

 • Gospodarowanie majątkiem trwałym Gminy

 • Środki trwałe w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie podatkowym i bilansowym” 2 dniowe szkolenie dedykowane pracownikom Firmy LG Energy Solution

 • Środki trwałe dla służb technicznych i niefinansowych” - szkolenie dedykowane pracownikom Firmy Transfer Multisort Elektronik

 • Mienie ruchome w jednostkach sektora finansów publicznych -sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, likwidacja w KW PSP

 • Środki trwałe stanowiące mienie ruchome w instytucji kultury – zakup, nieodpłatne otrzymanie, darowizna, likwidacja, sprzedaż, nieodpłatne przekazanie w Gminie 

 • Przeprowadzanie i rozliczanie inwestycji oraz remontów środków trwałych z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej i zasadami wyodrębniania obiektów inwentarzowych w Gminie dla wydziałów finansowo księgowych i inwestycji.