PROGRAM SZKOLENIA

SZKOLENIE

BlueTraining

Minie ruchome w instytucjach kultury

Środki trwałe stanowiące mienie ruchome w instytucji kultury – zakup, nieodpłatne otrzymanie, darowizna, likwidacja, sprzedaż, nieodpłatne przekazanie 

 

 1. Podstawy klasyfikacji aktywów jednostki do kategorii:

  1. majątku trwałego;

  2. pozostałych środków trwałych;

  3. wartości niematerialnych i prawnych.

 2. Gospodarowanie składnikami mienia ruchomego w jednostce:

  1. zmiana miejsca użytkowania;

  2. odłączenie części zestawu np. monitora;

  3. przełączenie części między składnikami mienia ruchomego.

 3. Obiekt inwentarzowy środka trwałego i zakres środka trwałego:

  1. pojedynczy obiekt inwentarzowy;

  2. zbiorczy obiekt inwentarzowy;

  3. sieciowy obiekt inwentarzowy;

  4. wbudowany w inny środek trwały.

 4. Ewidencja obcych składników majątkowych w instytucji klutury

 5. Ewidencja nieodpłatnego otrzymania (darowizny) środków trwałych, dóbr kultury i zabytków 

 6. Księgi inwentarzowe i szczegółowe karty obiektów inwentarzowych

 7. Szczegółowe karty obiektów inwentarzowych

 8. Odpowiedzialność materialna za mienie powierzone pracownikowi

 9. Wspólna odpowiedzialność za powierzone mienie

 10. Zasady gospodarowania składnikami mienia ruchomego w instancji kultury

 11. Likwidacja środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w instytucji kultury

 12. Dokumentacja:

  1. Powierzenie obowiązków w zakresie gospodarowania składnikami majątkowymi w instytucji kultury

  2. Protokół przekazania sprzętu do użytkowania

  3. Wniosek o likwidację środków trwałych, pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych

  4. Karta użytkownika urządzeń informatycznych i osobistego wyposażenia

 13. Powoływanie komisji do:

  1. oceny składników mienia ruchomego;

  2. przeprowadzenia przetargu.

 14. Zaprzestanie ujmowania w księgach rachunkowych mienia ruchomego.

 15. Ustalanie wartości zbędnych i zużytych składników mienia ruchomego składników mienia ruchomego: sprzedaż; nieodpłatne przekazanie, darowizna i likwidację.

 16. Zasady obowiązujące przy zbywaniu składników mienia ruchomego w trybie konkurencyjnym - procedura:

  1. sprzedaż (przetarg, aukcja negocjacje)

  2. nieodpłatne przekazanie;

  3. darowizna;

  4. sprzedaż mienia pracownikowi.

 17. Zagadnienia problemowe związane ze środkami trwałymi, m.in.: 

  1. Jak ująć w ewidencji fotele zakupione do sali widowiskowej?

  2. Jak ująć sprzęt foniczny wzmacniacze mikrofony lampy?

  3. Czy każdy pracownik może być w komisji likwidacyjnej?

  4. Czy zakup wyposażenia dla muzeum w ramach dotacji celowej można potraktować jako wydatek majątkowy na pierwsze wyposażenie w nowo powstającym obiekcie

 18. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia

 

Celem szkolenia jest przedstawienie istotnych elementów z zakresu gospodarki majątkowej w obszarze środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych z uwzględnieniem specyfiki instytucji kultury związanych z praktycznym stosowaniem aktualnych przepisów oraz interpretacji. Tematyka szkolenia została dobrana tak, by osoby gospodarujące majątkiem publicznym znały najnowsze zmiany rozporządzeń, za których realizację są odpowiedzialne w sposób pośredni lub bezpośredni. Szkolenie wiąże w spójną całość przepisy prawa wynikające z rozporządzeń, interpretacji z dobrymi praktykami. Formuła szkolenia została skonstruowana w sposób umożliwiający zaprezentowanie obszarów, których najczęściej występują problemy wynikające z licznych interpretacji.


Grupa docelowa:
1. główni księgowi i księgowi jednostki instytucji kultury
2. osoby odpowiedzialne za sprzedaż i likwidację środków trwałych 
3. osoby uczestniczące w zakupach środków trwałych i pracach inwetaryzacyjnych,

Korzyści
 
Uczestnik szkolenia będzie znał m. in.:
 1. aktualny stan prawny dotyczący gospodarowania środkami trwałymi

 2. zakres odpowiedzialności związany z majątkiem instytucji kultury

 3. obszary problemowe w ewidencji księgowej majątku

Uczestnik szkolenia będzie potrafił m. in.:
 1. ustalić wartość początkową i zakres obiektu nowego środka trwałego

 2. zidentyfikować rodzaj nakładów ponoszonych na środki trwałe w trakcie eksploatacji

 3. zlikwidować środek trwałych i ustalić moment usunięcia z ewidencji bilansowej


 

 

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © Creative Agency

Stronę stworzono wykorzystując kreator stron www WebWave

22 grudnia 2019