PROGRAM SZKOLENIA

SZKOLENIE

BlueTraining

Minie ruchome w jednostkach oświatowych 

Zasady gospodarowania i ewidencji środków trwałych, laptopów, zbiorów bibliotecznych i materiałów dydaktycznych w oświacie w 2024 r.

Celem szkolenia jest przedstawienie istotnych elementów z zakresu gospodarki majątkowej w obszarze środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zbiorów bibliotecznych i materiałów dydaktycznych w jednostkach oświaty. 


 

1. Podstawy klasyfikacji aktywów jednostki do kategorii:
a. majątku trwałego;
b. pozostałych środków trwałych;
c. wartości niematerialnych i prawnych.
d. materiałów dydaktycznych
e. zbiorów bibliotecznych
 
2. Gospodarowanie składnikami mienia ruchomego w jednostce oświaty:
a. zmiana miejsca użytkowania;
b. odłączenie części zestawu np. monitora;
c. przełączenie części między składnikami mienia ruchomego.
 
3. Obiekt inwentarzowy środka trwałego i zakres środka trwałego:
a. pojedynczy obiekt inwentarzowy;
b. zbiorczy obiekt inwentarzowy;
c. sieciowy obiekt inwentarzowy;
d. wbudowany w inny środek trwały.
 
4. Klasyfikacja budżetowa nakładów na środki trwałe stanowiące:
a. środki trwałe
b. pozostałe środki trwałe
c. środki dydaktyczne
 
5. Ewidencja laptopów użyczonych uczniom
a. odmowa przyjęcia laptopa na własność
b. przekazanie laptopa na własność
c. użyczenie laptopa 
 
6. Ewidencja obcych składników majątkowych jednostkach oświaty
 
7. Ewidencja nieodpłatnego otrzymania (darowizny) środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i materiałów dydaktycznych
 
8. Zasady gospodarowania składnikami mienia ruchomego w jednostkach oświaty
 
9. Likwidacja środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w instytucji kultury
 
10. Zaprzestanie ujmowania w księgach rachunkowych mienia ruchomego.
11. Ustalanie wartości zbędnych i zużytych składników mienia ruchomego składników mienia ruchomego: sprzedaż; nieodpłatne przekazanie, darowizna i likwidację.
 
12. Zasady obowiązujące przy zbywaniu składników mienia ruchomego w trybie konkurencyjnym - procedura:
a. sprzedaż (przetarg, aukcja negocjacje);
b. nieodpłatne przekazanie;
c. darowizna;
d. sprzedaż mienia pracownikowi.
 
13. Zagadnienia problemowe związane ze środkami trwałymi, m.in.: 
a. jak ująć w ewidencji zabawki zakupione do nauki?
b. czy podręczniki i ćwiczenia kupowane uczniom w ramach dotacji ministerialnej zwiększają wartość księgozbioru bibliotecznego? 
c. jak należy prowadzić ewidencję księgową ww. podręczników i ćwiczeń?
d. czy pomoc dydaktyczną zakupioną przez szkołę tj. monitor interaktywny o wartości 17.600 zł można sfinansować z wydatków bieżących paragraf 4240
e. jak ująć w ewidencji tablice ścierne
f. ewidencja placu zabaw, boiska i obiektów małej architektury
 

 

Tematyka szkolenia została dobrana tak, by osoby gospodarujące tego typu składnikami znały najnowsze zmiany rozporządzeń, za których realizację są odpowiedzialne w sposób pośredni lub bezpośredni. Szkolenie wiąże w spójną całość przepisy prawa wynikające z rozporządzeń, interpretacji z dobrymi praktykami. Formuła szkolenia została skonstruowana w sposób umożliwiający zaprezentowanie obszarów, których najczęściej występują problemy wynikające z licznych interpretacji.
 

Grupa docelowa:

1. główni księgowi i księgowi jednostki jednostek oświaty
2. osoby odpowiedzialne za sprzedaż i likwidację środków trwałych 
3. osoby uczestniczące w zakupach środków trwałych i pracach inwetaryzacyjnych, 

Korzyści

Uczestnik szkolenia będzie znał m. in.:
1. aktualny stan prawny dotyczący gospodarowania środkami trwałymi
2. zakres odpowiedzialności związany z majątkiem jednostek oświaty
3. obszary problemowe w ewidencji księgowej jednostek oświaty
Uczestnik szkolenia będzie potrafił m. in.:
1. ustalić wartość początkową i zakres obiektu nowego środka trwałego
2. zidentyfikować rodzaj nakładów ponoszonych na środki trwałe w trakcie eksploatacji
3. zlikwidować środek trwałych i ustalić moment usunięcia z ewidencji bilansowej

 


 

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

 

szkolenia@bluetraining.pl

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © Creative Agency

Stronę stworzono wykorzystując kreator stron www WebWave

22 grudnia 2019