PROGRAM SZKOLENIA

SZKOLENIE

BlueTraining

Wartości niematerialne i prawne w instytucji kultury 

Wartości niematerialne i prawne w instytucji kultury – zakup, nakłady, nieodpłatne przekazanie-otrzymanie, likwidacja 

 

 1. Definicja WNiP wg ustawy o rachunkowości, krajowych i międzynarodowych standów rachunkowości

 2. Wartości niematerialne i prawne w przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości

 3. .Sposób ustalenia wartości początkowej WNiP

  1. Wycena w momencie przyjęcia do ewidencji

  2. Wycena bilansowa WNiPAmortyzacja WNiP wg:

  3. ustawy o rachunkowości 

  4. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 4. Trwała utrata wartości WNiP

 5. WNiP nieujmowane w ewidencji bilansowej (pracownicy, relacje z klientami, reputacja itp.)

 6. Ewidencja WNiP w instytucji kultury

 7. Nabycie podstawowych WNiP 

 8. Dokumentacja obrotu WNiP (OT, PK, FV,PT, LT)

 9. Nabycie pozostałych WNiP 

 10. Nieodpłatne otrzymanie WNiP

 11. Ewidencja WNiP zawierających się  „w” lub „na” rzeczach materialnych 

 12. Zasady gospodarowania (likwidacji) WNiP

 13. Ewidnecja WNiP stanowiących:

  1. Przygotowanie materiałów promocyjnych

  2. Organizację zajęć i warsztatów

  3. Nagrania wideo

  4. Wydanie naukowe

  5. Sublicencję

  6. Prowadzenie zespołów artystycznych

  7. Sprzedaż towarów własnych instytucji kultury

 14. Konkursy a WNiP

 15. Inwentaryzacja WNiP

 16. Sprawdzenie, czy posiadane np. programy komputerowe są zgodne z licencjami lub umowami dotyczącymi praw autorskich 

 17. Sprawdzenie, czy nabyte prawa już nie wygasły. 

 18. Inwentaryzacja WNiP po wprowadzeniu KSeF

 19. WNiP w sprawozdaniu finansowym

 20. Bilans

 21. Informacja dodatkowa

 22. Rachunek zysków i strat

 23. Zagadnienia problemowe

 

 
Cel szkolenia
Celem szkolenia jest przedstawienie istotnych elementów z zakresu ewidencji bilansowej wartości niematerialnych i prawnych oraz z praktycznym stosowaniem aktualnych przepisów oraz interpretacji. Tematyka szkolenia została dobrana tak, by osoby zajmujące się ewidencją wartości niematerialnych i prawnych znały aktualne zasady ewidencji, za których realizację są odpowiedzialne w sposób pośredni lub bezpośredni. Szkolenie wiąże w spójną całość przepisy prawa wynikające z rozporządzeń, interpretacji z dobrymi praktykami. Formuła szkolenia została skonstruowana w sposób umożliwiający zaprezentowanie obszarów, których najczęściej występują problemy wynikające z licznych interpretacji. 
 
Grupa docelowa:
1. główni księgowi i księgowi jednostek budżetowych i samorządowych,
2. osoby odpowiedzialne za gospodarowanie wartościami niematerialnymi i prawnymi, 
3. osoby uczestniczące w zakupach WNiP i pracach inwetaryzacyjnych, 
 
 
 
Uczestnik szkolenia będzie znał m. in.:
 1. aktualny stan prawny dotyczący ewidencjonowania WNiP 

 2. sposób określana czy dane aktywo stanowi WNiP czy nie

 3. Klasyfikację wydatków na WNiP

Uczestnik szkolenia będzie potrafił m. in.:
 1. ustalić wartość początkową WNiP

 2. zidentyfikować rodzaj nakładów ponoszonych na WNiP

 3. zlikwidować WNiP z ewidencji

 
 
 

 

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

 

szkolenia@bluetraining.pl

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Oferta szkolenia oraz program są objęte prawami autorskimi.
Zakaz kopiowania i powielania treści bez zgody autorów ©

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © Creative Agency

Stronę stworzono wykorzystując kreator stron www WebWave

22 grudnia 2019