PROGRAM SZKOLENIA

SZKOLENIE

BlueTraining

Sprawozdawczość budżetowa

Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdawczości budżetowej i z operacji finansowych JSFP

 

1. Podstawowe zasady sporządzania sprawozdań budżetowych 
a. Rodzaje sprawozdań budżetowych;
b. Terminy sporządzania sprawozdań budżetowych;
c. Przekazywanie sprawozdań budżetowych;
 
2. Ostatnie zmiany w sprawozdawczości budżetowej od 2023 r.
 
3. Zmiany w sprawozdawczości z operacji finansowych od 2022 r.
a. Nowa forma sprawozdań z operacji finansowych;
b. Nowe waluty w jakich mogą być sporządzane sprawozdania;
c. Zmiany w instrukcji sporządzania sprawozdań
 
4. Sprawozdanie Rb-27 i RB-27s:
a. Określenie znaczenia należności (wymagalnych, spornych i bezspornych) w kontekście sprawozdaniu Rb-27 i RB-27s;
b. Zakres danych prezentowanych a okres sprawozdawczy;
c. Nieprawidłowości przy sporządzaniu sprawozdań Rb-27 i RB-27s;
d. Powiązania sprawozdania Rb-27 i RB-27s z ewidencją księgową;
e. powiązania sprawozdania Rb-27 i RB-27s z klasyfikacją budżetową.
 
5. Sprawozdanie RB-27ZZ
a. Zakres danych prezentowanych, a okres sprawozdawczy;
b. Nieprawidłowości przy sporządzaniu sprawozdań Rb-27ZZ;
c. Powiązania sprawozdania Rb-27ZZ ze sprawozdaniem Rb-27 i RB-27s;
d. Przykład prezentacji danych w sprawozdaniu Rb-27ZZ.
 
6. Sprawozdanie Rb-28 i Rb-28s
a. Określenie znaczenia zobowiązań w kontekście sprawozdań Rb-28 i RB-28s;
b. Zakres danych prezentowanych w kolumnach plan, zaangażowanie;
c. wykonanie, zobowiązania ogólne, zobowiązania wymagalne;
d. Nieprawidłowości przy sporządzaniu sprawozdań Rb-27 i RB-27s;
e. Powiązania sprawozdań Rb-28 i Rb-28s z ewidencją księgową;
f. powiązania sprawozdań Rb-28 i Rb-28s z klasyfikacją budżetową.
 
7. Sprawozdanie Rb-23
a. Dane objęte sprawozdaniem;
b. Nieprawidłowości w sporządzaniu sprawozdania Rb-23;
c. Powiazanie sprawozdania Rb-23 z ewidencją księgową.
 
8. Sprawozdanie Rb-70
a. Dane objęte sprawozdaniem;
b. Nieprawidłowości w sporządzaniu sprawozdania Rb-70;
c. Sposób obliczania średniego zatrudnienia na potrzeby sprawozdania;
d. Powiazanie sprawozdania Rb-70 z ewidencją księgową.
 
9. Sprawozdanie Rb-PDP
a. Cel sporządzania sprawozdania z wykonania dochodów podatkowych;
b. Dane objęte sprawozdaniem;
c. Nieprawidłowości w sporządzaniu sprawozdania Rb-PDP.
 
10. Sprawozdanie Rb-28 NWS
a. Zakres przedmiotowy sprawozdania Rb-28NWS;
b. Nieprawidłowości w zakresie sporządzania sprawozdania Rb-28NWS.
 
11. Sprawozdanie Rb-NDS
a. Zakres przedmiotowy poszczególnych wierszy sprawozdania;
b. Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS.
 
13. Sprawozdanie Rb-34S
a. Zakres przedmiotowy sprawozdania Rb-34S;
b. Nieprawidłowości występujące przy sporządzaniu sprawozdania Rb-34S.
 
14. Sprawozdanie Rb-50
a. Zakres przedmiotowy sprawozdania Rb-50;
b. Nieprawidłowości występujące przy sporządzaniu sprawozdania Rb-50;
 
15. Sprawozdanie Rb-ST
a. Zakres przedmiotowy sprawozdania Rb-ST;
b. Nieprawidłowości występujące przy sporządzaniu sprawozdania Rb-ST.
 
16. Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych
a. Zasady obowiązujące przy sporządzaniu Rb-Z, Rb-UZ, Rb-N, Rb-UN, Rb-ZN;
b. Zakres przedmiotowy danych prezentowanych w sprawozdaniach z operacji finansowych;
c. Błędy występujące przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.
 
17. Stanowiska RIO i MF w sprawie danych prezentowanych w sprawozdaniach budżetowych i sprawozdaniach z operacji finansowych.
 
18. Korygowanie sprawozdań budżetowych.
 
19. Korygowanie sprawozdań w zakresie operacji finansowych.
 
20. Zagadnienia problemowe w sprawozdawczości budżetowej
a. Prezentacja należności długoterminowych w sprawozdaniu Rb-27 i Rb-27S;
b. Prezentacja należności rozłożonych na raty w sprawozdaniu Rb- 27 i Rb-27S;
c. Należności wymagalne i należności sporne w sprawozdaniu Rb27, Rb-27s i Rb-N;
d. Należności kwestionowane przez dłużnika w sprawozdaniu Rb-27, Rb-27s i Rb-N;
e. Prezentacja odsetek za zwłokę w sprawozdaniu Rb-27, Rb-27S;
f. Odsetki od zaciągniętych kredytów w sprawozdaniu Rb-28S.
 
 

Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień problemowych z obszaru sprawozdawczości budżetowej oraz sprawozdawczości w zakresie operacji finansowych. Tematyka szkolenia została dobrana tak, by osoby sporządzające sprawozdania budżetowe oraz sprawozdania z zakresu operacji finansowych znały najnowsze zmiany przepisów, za których realizację są odpowiedzialne w sposób pośredni lub bezpośredni. Szkolenie wiąże w spójną całość przepisy prawa wynikające z rozporządzeń, interpretacji z dobrymi praktykami. Formuła szkolenia została skonstruowana w sposób umożliwiający zaprezentowanie obszarów, których najczęściej występują problemy wynikające z licznych interpretacji. 


Grupa docelowa:
1. główni księgowi i księgowi jednostek budżetowych państwowych i samorządowych
2. osoby odpowiedzialne za sporządzanie sprawozdań budżetowych i sprawozdań z operacji finansowych
3. osoby prowadzące ewidencję bilansową na podstawie, której sporządzane są sprawozdania 

Korzyści
 
Uczestnik szkolenia będzie znał m. in.:
1. aktualny stan prawny dotyczący sprawozdawczości budżetowej
2. zasady ewidencji na podstawie której sporządzane są sprawozdania
3. zasady obowiązujące przy sporządzaniu sprawozdań i różnice w wykazywaniu tych samych danych (np. należności długoterminowych)
 
Uczestnik szkolenia będzie potrafił m. in.:
1. zaklasyfikować salda kont do odpowiednich pozycji sprawozdania budżetowego
2. sporządzić sprawozdanie za poszczególne okresy sprawozdawcze
3. zweryfikować poprawność sporządzenia sprawozdań budżetowych. 

 

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

 

szkolenia@bluetraining.pl

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Oferta szkolenia oraz program są objęte prawami autorskimi.
Zakaz kopiowania i powielania treści bez zgody autorów ©

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © Creative Agency

Stronę stworzono wykorzystując kreator stron www WebWave

22 grudnia 2019