19 stycznia 2024

Przesunięcie terminu wdrożenia obowiązkowego KSeF

Problemy z KSeF w jednostkach sektora finansów publicznych

 

 

Krajowy System e-Faktur (KSeF) umożliwia wystawianie i udostępnianie faktur ustrukturyzowanych. W początkowym okresie faktury ustrukturyzowane funkcjonują w obrocie gospodarczym jako jedna z dopuszczanych form dokumentowania transakcji, obok faktur papierowych i obecnie występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych. W październiku 2021 wprowadzony został pilotaż dla użytkowników KSeF W celu dostosowania systemów informatycznych można nadal korzystać z udostępnionego środowiska testowego. Od 1 stycznia 2022 roku wprowadzono KSeF jako rozwiązanie dobrowolne. Od tego momentu możliwe jest wystawienia faktur ustrukturyzowanych w ramach Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Rada Unii Europejskiej zgodziła się aby fakturowanie elektroniczne w Polsce było obowiązkowe. Zgodnie z zapisami art. 1 decyzji wykonawczej Rady (UE) 2022/1003 z dnia 17 czerwca 2022 r. upoważniająca Rzeczpospolitą Polską do stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 218 i 232 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej upoważnia się Polskę w przypadku podatników mających siedzibę na terytorium Polski do akceptowania wyłącznie tych faktur, które zostały wystawione w postaci dokumentów lub not w formie elektronicznej. Od 1 lipca 2024 roku KseF wprowadzony miał być jako rozwiązanie obowiązkowe.

 

 

Nowy Termin wprowadzenia KSeF

 

Podatnicy mogą dobrowolnie korzystać z KSeF od 1 stycznia 2022 r. Obowiązek e-fakturowania co do zasady miał wejść w życie 1 lipca 2024 r., a dla małych i średnich firm zwolnionych z VAT od 1 stycznia 2025 r.

Minister finansów Andrzej Domański wyjaśnił, że krytyczne błędy w systemie uniemożliwiają wprowadzenie KSeF w 2024 r. Resort nie chciał dopuścić do sytuacji, w której polskie firmy nie mogłyby wystawiać faktur, co zagrażałoby bezpieczeństwu obrotu gospodarczego.

KSeF w Polsce będzie wprowadzony.

 

 

 

BlueTraining

Wszystkie prawa zastrzeżone © Creative Agency

Stronę stworzono wykorzystując kreator stron www WebWave