PROGRAM SZKOLENIA

SZKOLENIE

BlueTraining

KŚT

Klasyfikacja Środków trwałych, zasady tworzenia obiektów inwentarzowych w jednostkach sektora finansów publicznych – ewidencja zakupu, nakłady na środki trwałe, ujęcie w ewidencji.  

 


 
1. Nabycie środka trwałego przez państwową lub samorządową jednostkę budżetową
1.1. Sposób ustalenia wartości początkowej środków trwałych i WNiP
1.1.1. Zakup gotowych i kompletnych środków trwałych
1.1.2. Zakup usług w celu wytworzenia składników mienia ruchomego
1.2. Ustalanie okresu, w którym jednostka ponosiła koszty związane z wytworzeniem środka trwałego
1.3. Koszty zwiększające wartość początkową środka trwałego (operaty szacunkowe, itp.)
1.4. Inwestycja w obcym środku trwałym
1.5. Nabycie WNiP 
1.6. Tworzenie obiektu inwentarzowego środka trwałego i sposób ustalania KŚT
1.6.1. Ogólne zasady tworzenia obiektów inwentarzowych
1.6.2. Szczególne kryteria tworzenia obiektów w przypadku sieciowych środków trwałych
1.6.3. Kryteria techniczne wyodrębniania obiektów inwentarzowych
1.6.4. Kryteria historyczne wyodrębniania obiektów inwentarzowych
1.6.5. Ewidencja wyposażenia w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych
2. Dołączanie i odłączanie części składowych mienia ruchomego
2.1. Linowy obiekt inwentarzowy środka trwałego
2.2. Zbiorczy obiekt inwentarzowy środka trwałego zespolony rodzajowo
2.3. Zbiorczy obiekt inwentarzowy środka trwałego zespolony funkcjonalnie
3. Obiekt inwentarzowy na przykładzie:
3.1. Systemu monitoringu
3.2. Placu zabaw
3.3. Ogrodzenia i skweru
3.4. Mostu
4. Zagadnienia problemowe:
4.1. Rozbudowa środka trwałego a zmiana stawki amortyzacji i KŚT 
4.2. Nakłady na WNiP, aktualizacje i ulepszenia WNiP
4.3. Inwestycje w obcych środka trwałych (np. wynajmowanych biurach)
4.4. Sprzedaż środka trwałego pracownikowi
4.5. Wpływ zmiany w charakterystyce ŚT na wartość tego środka, a także sposób ewidencji bilansowej zmian w ŚT;
4.6. Nakłady na kserokopiarkę w dzierżawie;
4.7. Nakłady na telewizję CCTW i monitoring - które elementy są środkami trwałymi, dodatkowymi i peryferyjnymi?
4.8. Częściowa likwidacja środka trwałego;
4.9. Czasowe odłączenie monitora od zestawu komputerowego;
4.5. Zmiana KŚT w wyniku ulepszenia środka trwałego
 

Celem szkolenia jest przedstawienie istotnych elementów z zakresu klasyfikacji środków trwałych i tworzenia obiektów inwentarzowych. Tematyka szkolenia została dobrana tak, by osoby odpowiedzialne za inwentaryzację znały najnowsze zmiany przepisów, za których realizację są odpowiedzialne w sposób pośredni lub bezpośredni. Szkolenie wiąże w spójną całość przepisy prawa wynikające z rozporządzeń, interpretacji z dobrymi praktykami. Formuła szkolenia została skonstruowana w sposób umożliwiający zaprezentowanie obszarów, których najczęściej występują problemy wynikające z licznych interpretacji. 


Grupa docelowa:
1. główni księgowi i księgowi jednostek budżetowych i samorządowych,
2. osoby odpowiedzialne za gospodarowanie środkami trwałymi, 
3. osoby uczestniczące w zakupach środków trwałych i pracach inwetaryzacyjnych,

Korzyści
Uczestnik szkolenia będzie znał m. in.:
1. aktualny stan prawny dotyczący klasyfikacji środków trwałych
2. zakres odpowiedzialności związany z majątkiem jsfp 
3. obszary problemowe w ewidencji księgowej majątku
 
Uczestnik szkolenia będzie potrafił m. in.:
1. ustalić wartość początkową i zakres obiektu nowego środka trwałego
2. zidentyfikować rodzaj nakładów ponoszonych na środki trwałe w trakcie eksploatacji
3. zlikwidować środek trwałych i ustalić moment usunięcia z ewidencji bilansowe

 

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

 

szkolenia@bluetraining.pl

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Oferta szkolenia oraz program są objęte prawami autorskimi.
Zakaz kopiowania i powielania treści bez zgody autorów ©

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © Creative Agency

Stronę stworzono wykorzystując kreator stron www WebWave

01 stycznia 2024