31 stycznia 2024

Zasady tworzenia obiektów inwentarzowych na placu zabaw

Plac zabaw jako pojedynczy obiekt inwentarzowy środka trwałego 

 

Prezes Regionalnej Izby obrachunkowej w Lublinie w piśmie z 30 września 2022 r. (sygn. RIO.II.070.592022) wskazał, że: „za odrębny obiekt uważa się w zasadzie kardy samodzielny obiekt inwentarzowy wraz z fundamentem, spełniający samodzielnie warunki do zakwalifikowania ich jako środki trwale, tj. poszczególne elementy placu zabaw, altany, ławki itp. Wartość dokonanych nasadzeń wieloletnich należy odpisać, bowiem są to inwestycje bez efektu rzeczowego - nie powstaje obiekt inwentarzowy.”

Plac zabaw obsługujący kilka nieruchomości lub nieobsługujący żadnej nieruchomości zostanie ujęty jako odrębny środek trwały. Koszt budowy należy przyporządkować do rodzaju 290 „Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane”Wyposażenie ruchome stanowiące element placu zabaw niepołączone na stałe z gruntem należy zaklasyfikować do rodzaju 809 „Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane”

 

 

 

 

Plac zabaw jako zbiorczy obiekt inwentarzowy środka trwałego

 

Nie łączy się w jeden (pojedynczy) obiekt inwentarzowy kilku indywidualnych składnikówaktywów, jeżeli każdy spełnia definicję środka trwałego, nawet wtedy gdy są ze sobąpołączone. Np., huśtawka lub zjeżdżalnia nie stanowią jednego obiektu z gruntem, na którym zostały posadowione, mimo, iż są z nim trwale połączone. Decydują o tym różne grupyklasyfikacji rodzajowej środków trwałych oraz fakt, iż huśtawka lub zjeżdżalnia są amortyzowane, a grunt nie. Podobnie siłownie plenerowe nie stanowią jednego obiektu inwentarzowego, mimo iż realizują  wspólne określone zadanie. Kluczowa jest tu zdolność do samodzielnego wykonywania funkcji przez każdy z tych budynków.

Zbiorczy obiekt inwentarzowy zespolony rodzajowo tworzy się wtedy, gdy wszystkie rzeczowe składniki aktywów trwałych wchodzące w skład tego obiektu i stanowiące częściskładowe tego obiektu: należą do tego samego rodzaju KŚT, użytkowane są w podobnych warunkach, spełniają zbliżone funkcje i nie zachodzi potrzeba ustalania amortyzacji odrębnie dla każdego z nich,c) jednorazowe odpisanie w koszty poszczególnych składników zbiorczego obiektu inwentarzowego zniekształciłoby wynik finansowy.

 

 

 

 

BlueTraining

Wszystkie prawa zastrzeżone © Creative Agency

Stronę stworzono wykorzystując kreator stron www WebWave