PROGRAM SZKOLENIA

SZKOLENIE

BlueTraining

Akty prawne uzupełniające definicję środka trwałego 

Akty prawne uzupełniające definicje środka trwałego w kwestii ujmowania, amortyzacji, kompletności i zdatności do użytkowania w jednostkach sektora finansów publicznych 

 

1. Różnice między finansową a techniczną definicją budowy
a. Obiekty budowlane a nieruchomości. Definicja nieruchomości.
b. Budynek a budowla
c. Obiekty liniowe
d. Urządzenia budowlane oraz wyposażenie techniczne będące elementami obiektów budowlanych 
e. Tymczasowe obiekty budowlane
f. Fundamenty na trwałe związane z budynkiem lub budowla
g. Fundamenty nietrwale związane z budynkiem lub budowlą
 
2. Praktyczne wykorzystanie przepisów technicznych przy ujmowaniu i wycenie środków trwałych na przykładzie:
a. Budynków
b. Pojazdów
c. Zestawów komputerowych
d. Obiektów liniowych
 
3. Klasyfikacja środków trwałych (KŚT) 
a. Cel wprowadzenia
b. Pojęcie „obiektu” czyli podstawowej jednostki ewidencji
c. Zasady klasyfikacji
 
4. Środki trwałe w budowie
a. Definicja kosztu bezpośrednio związanego z budową środka trwałego
b. Koszty usług podwykonawców zewnętrznych
c. Koszty narzędzi wykorzystywanych do budowy środka trwałego
d. Koszty testowania środka trwałego przed przyjęciem do użytkowania
e. Koszty eksploatacji środka trwałego poniesione przed przyjęciem środka trwałego do ewidencji środków trwałych
f. Straty powstałe podczas budowy środka trwałego
g. Termin wprowadzania środka trwałego w budowie do ewidencji środków trwałych
 
5. Ulepszenia środków trwałych i ich remonty oraz konserwacje
 
6. Podstawowe definicje ( remont, wartość użytkowa, stan początkowy, ulepszenie, korzyści ekonomiczne)
a. Konserwacja
b. Remonty - Klasyfikacja prac remontowych
c. Remonty typowe
d. Remonty planowe
e. Remonty awaryjne
f. Remonty finansowane ze środków inwestycyjnych (remonty wstępne i remonty kapitalne spełniające definicję rekonstrukcje)
 
7. Ulepszenia - Klasyfikacja nakładów na ulepszenia środków trwałych
a. Rozbudowa (w tym nadbudowa)
b. Przebudowa
c. Rekonstrukcja
d. Adaptacja
e. Modernizacja w prawie budowlanym i finansowym w świetle wyjaśnień Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
f. Ulepszenia w obcych środkach trwałych (inwestycje w obcych obiektach)
 
8. Miary wartości użytkowej
a. Okres ekonomicznej użyteczności
b. Jakość produktów
c. Koszty eksploatacji
d. Wydajność
e. Inne miary 
 
9. Wpływ na środowisko
 
10. Amortyzacja według przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów podatkowych
a. Odpisy jednorazowe
b. Odpisy rozłożone w czasie
c. Okres ekonomicznej użyteczności aktywa a okres jego wykorzystania w przedsiębiorstwie
d. Wybór metody amortyzacji
e. Wstrzymanie amortyzacji
 
11. Części składowe i peryferyjne
a. Definicja części składowej i peryferyjnej.
b. Zasady wydzielania części składowych i peryferyjnych na wybranych przykładach.
c. Wydzielenie środka trwałego w wyniku odłączenia części składowej lub peryferyjnej
d. Dołączenie środka trwałego do wartości początkowej składnika majątku jako części składowej lub peryferyjnej. 
 

Celem szkolenia jest zaprezentowanie środków trwałych w aspekcie innych aktów prawnych niż ustawa o rachunkowości m. in. prawa budowlanego, prawa podatkowego oraz krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości jak również rozporządzenia w sprawie finansowania inwestycji oraz KŚT.  Tematyka szkolenia została dobrana tak, by osoby odpowiedzialne za kontrolę merytoryczną i rachunkową wydatkowanych środków publicznych w obszarze środków trwałych, za których realizację są odpowiedzialne w sposób pośredni lub bezpośredni znały najnowsze przepisy w tym zakresie. Szkolenie wiąże w spójną całość przepisy prawa wynikające z rozporządzeń, interpretacji z dobrymi praktykami. Formuła szkolenia została skonstruowana w sposób umożliwiający zaprezentowanie obszarów, których najczęściej występują problemy wynikające z licznych interpretacji. 


Grupa docelowa:
1. Pracownicy działów administracyjno-gospodarczych
2. osoby biorące udział w spisie z natury
3. osoby uczestniczące w pracach inwetaryzacyjnych,

Korzyści
 
Uczestnik szkolenia będzie znał m. in.:
1. aktualny stan prawny dotyczący szczególnych metod inwentaryzacji
2. zakres odpowiedzialności związany z inwentaryzacją majątku jsfp 
3. obszary problemowe w inwentaryzacji 
 
Uczestnik szkolenia będzie potrafił m. in.:
1. Prawidłowo zainicjować proces inwentaryzacji 
2. Udokumentować proces inwentaryzacji 
3. Powiązać wyniki inwentaryzacji z osobami materialnie odpowiedzialnym

 

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

 

szkolenia@bluetraining.pl

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Oferta szkolenia oraz program są objęte prawami autorskimi.
Zakaz kopiowania i powielania treści bez zgody autorów ©

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © Creative Agency

Stronę stworzono wykorzystując kreator stron www WebWave

22 grudnia 2019