PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie

BlueTraining

Procedura zdawczo-odbiorcza 

Procedura zdawczo-odbiorcza przy zmianie kierownika jednostki lub osób materialnie odpowiedzialnych, w zakresie mienia ruchomego w jednostkach budżetowych 

 

 1. Podstawy klasyfikacji aktywów jednostki do kategorii:

 2. Obiekt inwentarzowy środka trwałego i zakres środka trwałego:

 3. Księgi inwentarzowe i szczegółowe karty obiektów inwentarzowych

 4. Szczegółowe karty obiektów inwentarzowych

 5. Odpowiedzialność materialna za mienie powierzone pracownikowi

 6. Wspólna odpowiedzialność za powierzone mienie

 7. Ewidencja obcych składników majątkowych jednostkach budżetowych

 8. Ewidencja nieodpłatnego otrzymania (darowizny) środków trwałych

 9. Zasady gospodarowania składnikami mienia ruchomego w po zmianie osoby materialnie odpowiedzialnej

 10. Zakup mienia przez osobę materialnie odpowiedzialną

  1. Wycena

  2. Ubytki w mieniu

  3. Obowiązek przekazania odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie

  4. Zasady przekazywania odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie

 11. Sprzedaż składnika rzeczowego majątku ruchomego 

  1. W trakcie trwania stosunku pracy

  2. W związku z rozwiązaniem stosunku pracy

 12. Likwidacja środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 

 13. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej przy zmienia dyrektora

 14. Inwentaryzacja zdawczo odbiorcza a okresowa – podstawowe różnice

 15. Zaprzestanie ujmowania w księgach rachunkowych mienia ruchomego.

 16. Zasady obowiązujące przy zbywaniu składników mienia ruchomego w trybie konkurencyjnym - procedura:

  1. sprzedaż (przetarg, aukcja negocjacje);

  2. nieodpłatne przekazanie;

  3. darowizna;

  4. sprzedaż mienia pracownikowi.

 17. Zagadnienia problemowe związane ze środkami trwałymi, m.in.: 

  1. Nie zatrudniono nowego osoby na stanowisko kierownika jednostki jak sporządzić protokół zdawczo odbiorczy i inwentaryzację zdawczo odbiorczą

  2. Czy były pracownik może nabyć używany wcześniej sprzęt?

  3. Czy pracownik prowadzący ewidencję wyposażenia może nabyć mienie ruchome?

  4. Osoba materialnie odpowiedzialna za sprzęt ogólnie dostępny – kto odpowiada?

  5. Brak zwrotu sprzętu użytkowanego przez pracownika na urlopie bezpłatym lub po zakończeniu stosunku pracy

  6. Ewidnecja skradzionego mienia ruchomego

  7. Inne.

 18. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

 

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest przedstawienie istotnych elementów z zakresu gospodarki majątkowej w przypadku zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej za powierzone mienie. Tematyka szkolenia została dobrana tak, by osoby gospodarujące tego typu składnikami znały najnowsze zmiany rozporządzeń, za których realizację są odpowiedzialne w sposób pośredni lub bezpośredni. Szkolenie wiąże w spójną całość przepisy prawa wynikające z rozporządzeń, interpretacji z dobrymi praktykami. Formuła szkolenia została skonstruowana w sposób umożliwiający zaprezentowanie obszarów, których najczęściej występują problemy wynikające z licznych interpretacji.
 
Grupa docelowa:
1. Osoby odpowiedzialne za prowadzenie ewidencji mienia ruchomego (dział finansowo księgowy i dział administracyjno-gospodarczy)
2. Osoby odpowiedzialne za sprzedaż i likwidację środków trwałych 
3. Osoby uczestniczące w pracach inwentaryzacyjnych,
 
Korzyści
Uczestnik szkolenia będzie znał m. in.:
1. aktualny stan prawny dotyczący gospodarowania środkami trwałymi
2. zakres odpowiedzialności związany z majątkiem 
3. obszary problemowe w zakresie odpowiedzialności materialnej pracowników
Uczestnik szkolenia będzie potrafił m. in.:
1. ustalić wartość początkową i zakres obiektu nowego środka trwałego
2. sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy
3. zlikwidować środek trwałych i ustalić moment usunięcia z ewidencji bilansowej
4. owej

 

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

 

szkolenia@bluetraining.pl

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Oferta szkolenia oraz program są objęte prawami autorskimi.
Zakaz kopiowania i powielania treści bez zgody autorów ©

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © Creative Agency

Stronę stworzono wykorzystując kreator stron www WebWave

22 grudnia 2019