BlueTraining

Program szkolenia: KSeF 

Przygotowanie do wprowadzenia KSeF, polityka rachunkowości, obieg dokumentów i instrukcja KSeF oraz obowiązujące przepisy w zakresie faktur ustrukturyzowanych w 2024 r.

Nowy krajowy system faktur elektronicznych na etapie wdrożenia może stwarzać problemy zarówno techniczne jak i formalne wynikające z przepisów zewnętrznych w szczególności ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych w zakresie obrotu dokumentami. 


 

1. Założenia KSeF
1.1. Formy w jakich mogą występować faktury w obiegu gospodarczym
1.2. Definicje związane z KSeF
1.3. Numer identyfikujący fakturę
 
2. Narzędzia umożliwiające korzystanie z KSeF
2.1. Aplikacja podatnika 
2.2. Zakres stosowania KSeF w jednostce
 
3. Kary za niestosowanie KSeF
 
4. Faktury korygujące w KSeF
 
5. Przechowywanie faktur KSeF
 
6. Proces wystawiania faktur KSeF
6.1. Moment wystawienia faktury KSeF
6.2. Dokumenty niewystawiane w KSeF (załączniki, specyfikacje)
6.3. Otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych w systemie KSeF
6.4. Moment otrzymania faktury w systemie KSeF
 
7. Dostęp do systemu KSeF
7.1. Rodzaje uprawnień
7.2. Zarządzanie uprawnieniami
7.3. Uwierzytelnianie w systemie
 
8. Ogólny układ faktury w systemie KSeF
 
9. System KSeF w jednostkach sektora finansów publicznych
9.1. Problem otrzymywania faktur „na jeden numer NIP”
9.2. Uprawnienia ograniczone dla JST identyfikujące jednostkę w systemie KSeF
9.3. Problem identyfikacji jednostki w systemie KSeF
9.4. Procedura określania jednostek otrzymujących faktury w systemie wykorzystywanym przez JST
 
10. Wdrożenie systemu w jednostce sektora finansów publicznych
10.1. Dostosowanie systemów informatycznych
10.2. Wprowadzenie nowych systemów do obsługi załączników do faktur
 
11. Nowy obieg dokumentów
11.1. Akceptacja wstępna – sprawdzenie zgodności operacji z planem finansowym
11.2. Dekretacja dokumentu w systemie KSeF
11.3. Stwierdzenie prawidłowości i kompletności dokumentu w systemie KSeF
11.4. Umowy z kontrahentami w zakresie obrotu fakturami w systemie KSeF
 
12. Aktualizacja przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
12.1. Obowiązek przechowywania dokumentów księgowych
12.2. Przechowywanie dokumentów w formie zdematerializowanej
12.3. Zmiana polityki rachunkowości w zakresie systemu KSeF
 
13. Instrukcja w zakresie przygotowania procesu wdrożenia KSeF - wzór

 

Celem szkolenia jest przedstawienie potencjalnie problemowych obszarów związanych z wdrożeniem krajowego systemu faktur elektronicznych oraz możliwych rozwiązań formalnych i organizacyjnych umożliwiających spełnienie wymogów formalnych określonych w ogólnie obowiązujących aktach prawnych. Problematyka szkolenia została dobrana tak, by osoby odpowiedzialne za kontrolę merytoryczną i rachunkową dokumentów znały najnowsze przepisy w tym zakresie. Szkolenie wiąże w spójną całość przepisy prawa wynikające z rozporządzeń, interpretacji z dobrymi praktykami. Formuła szkolenia została skonstruowana w sposób umożliwiający zaprezentowanie obszarów, których najczęściej występują problemy wynikające z licznych interpretacji. 
 

Grupa docelowa:

1. główni księgowi i księgowi 
2. osoby odpowiedzialne za dekretację dowodów księgowych 
3. osoby odpowiedzialne za przechowywanie i archiwizowanie dowodów księgowych 

Korzyści

Uczestnik szkolenia będzie znał m. in.:
1. aktualny stan prawny w zakresie KSeF
2. możliwe rozwiązania w zakresie obiegu dokumentów elektronicznych
3. przepisy, na podstawie których wdrażany jest KSeF
 
Uczestnik szkolenia będzie potrafił m. in.:
1. ustalić prawidłowość wystawienia dokumentu elektronicznego w systemie KSeF
2. zidentyfikować prawidłowość wysłania dokumentu w systemie KSeF
3. Dostosować regulacje wewnętrzne do aktualnych przepisów
 
 

 

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

 

szkolenia@bluetraining.pl

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Oferta szkolenia oraz program są objęte prawami autorskimi.
Zakaz kopiowania i powielania treści bez zgody autorów ©

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © Creative Agency

Stronę stworzono wykorzystując kreator stron www WebWave

22 grudnia 2019