BlueTraining

Program szkolenia: Minie ruchome w instytucjach kultury

Środki trwałe stanowiące mienie ruchome w instytucji kultury – zakup, nieodpłatne otrzymanie, darowizna, likwidacja, sprzedaż, nieodpłatne przekazanie 

 

 1. Podstawy klasyfikacji aktywów jednostki do kategorii:
  1. majątku trwałego;
  2. pozostałych środków trwałych;
  3. wartości niematerialnych i prawnych.
 2. Gospodarowanie składnikami mienia ruchomego w jednostce:
  1. zmiana miejsca użytkowania;
  2. odłączenie części zestawu np. monitora;
  3. przełączenie części między składnikami mienia ruchomego.
 3. Obiekt inwentarzowy środka trwałego i zakres środka trwałego:
  1. pojedynczy obiekt inwentarzowy;
  2. zbiorczy obiekt inwentarzowy;
  3. sieciowy obiekt inwentarzowy;
  4. wbudowany w inny środek trwały.
 4. Ewidencja obcych składników majątkowych w instytucji klutury
 5. Ewidencja nieodpłatnego otrzymania (darowizny) środków trwałych, dóbr kultury i zabytków 
 6. Księgi inwentarzowe i szczegółowe karty obiektów inwentarzowych
 7. Szczegółowe karty obiektów inwentarzowych
 8. Odpowiedzialność materialna za mienie powierzone pracownikowi
 9. Wspólna odpowiedzialność za powierzone mienie
 10. Zasady gospodarowania składnikami mienia ruchomego w instancji kultury
 11. Likwidacja środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w instytucji kultury
 12. Dokumentacja:
  1. Powierzenie obowiązków w zakresie gospodarowania składnikami majątkowymi w instytucji kultury
  2. Protokół przekazania sprzętu do użytkowania
  3. Wniosek o likwidację środków trwałych, pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych
  4. Karta użytkownika urządzeń informatycznych i osobistego wyposażenia
 13. Powoływanie komisji do:
  1. oceny składników mienia ruchomego;
  2. przeprowadzenia przetargu.
 14. Zaprzestanie ujmowania w księgach rachunkowych mienia ruchomego.
 15. Ustalanie wartości zbędnych i zużytych składników mienia ruchomego składników mienia ruchomego: sprzedaż; nieodpłatne przekazanie, darowizna i likwidację.
 16. Zasady obowiązujące przy zbywaniu składników mienia ruchomego w trybie konkurencyjnym - procedura:
  1. sprzedaż (przetarg, aukcja negocjacje)
  2. nieodpłatne przekazanie;
  3. darowizna;
  4. sprzedaż mienia pracownikowi.
 17. Zagadnienia problemowe związane ze środkami trwałymi, m.in.: 
  1. Jak ująć w ewidencji fotele zakupione do sali widowiskowej?
  2. Jak ująć sprzęt foniczny wzmacniacze mikrofony lampy?
  3. Czy każdy pracownik może być w komisji likwidacyjnej?
  4. Czy zakup wyposażenia dla muzeum w ramach dotacji celowej można potraktować jako wydatek majątkowy na pierwsze wyposażenie w nowo powstającym obiekcie
 18. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia
 

Celem szkolenia jest przedstawienie istotnych elementów z zakresu gospodarki majątkowej w obszarze środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych z uwzględnieniem specyfiki instytucji kultury związanych z praktycznym stosowaniem aktualnych przepisów oraz interpretacji. Tematyka szkolenia została dobrana tak, by osoby gospodarujące majątkiem publicznym znały najnowsze zmiany rozporządzeń, za których realizację są odpowiedzialne w sposób pośredni lub bezpośredni. Szkolenie wiąże w spójną całość przepisy prawa wynikające z rozporządzeń, interpretacji z dobrymi praktykami. Formuła szkolenia została skonstruowana w sposób umożliwiający zaprezentowanie obszarów, których najczęściej występują problemy wynikające z licznych interpretacji.


Grupa docelowa:
1. główni księgowi i księgowi jednostki instytucji kultury
2. osoby odpowiedzialne za sprzedaż i likwidację środków trwałych 
3. osoby uczestniczące w zakupach środków trwałych i pracach inwetaryzacyjnych,

Korzyści
 
Uczestnik szkolenia będzie znał m. in.:
 1. aktualny stan prawny dotyczący gospodarowania środkami trwałymi
 2. zakres odpowiedzialności związany z majątkiem instytucji kultury
 3. obszary problemowe w ewidencji księgowej majątku
Uczestnik szkolenia będzie potrafił m. in.:
 1. ustalić wartość początkową i zakres obiektu nowego środka trwałego
 2. zidentyfikować rodzaj nakładów ponoszonych na środki trwałe w trakcie eksploatacji
 3. zlikwidować środek trwałych i ustalić moment usunięcia z ewidencji bilansowej

 

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

 

szkolenia@bluetraining.pl

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Oferta szkolenia oraz program są objęte prawami autorskimi.
Zakaz kopiowania i powielania treści bez zgody autorów ©

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © Creative Agency

Stronę stworzono wykorzystując kreator stron www WebWave

22 grudnia 2019