BlueTraining

Program szkolenia: Inwentaryzacja

Przeprowadzanie i rozliczanie inwestycji oraz remontów środków trwałych z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej i zasadami wyodrębniania obiektów inwentarzowych. 

 


 
1. Przedmiot inwentaryzacji - pojęcie środków trwałych i ich struktura: 
a. pojęcie środka trwałego wg ustawy o rachunkowości;
b. Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 "Środki trwałe" jako pomoc określaniu przedmiotu inwentaryzacji (zakresu obiektu środka trwałego)
 
2. Obiekt inwentarzowy środka trwałego
a. pojedynczy obiekt inwentarzowy
b. zbiorczy obiekt inwentarzowy
c. sieciowe środki trwałe
 
3. Rodzaje inwentaryzacji, w tym m.in.:
a. inwentaryzacja pełna;
b. inwentaryzacja ciągła;
c. inwentaryzacja kontrolna;
d. inwentaryzacja zdawczo-odbiorcza.
 
4. Przygotowanie inwentaryzacji drogą spisu z natury
a. osoby przeprowadzające inwentaryzację
b. członkowie komisji inwentaryzacyjnej i przewodniczący – role w inwentaryzacji
c. przygotowanie pól spisowych
d. przygotowanie środków trwałych do spisu
 
5. Organizacja inwentaryzacji odpowiednimi dokumentami
a. zadania komórki inwentaryzacyjnej;
b. zadania komisji inwentaryzacyjnej;
c. zadania zespołu spisowego.
d. oznakowanie obiektów będących przedmiotem spisu
e. osoby materialnie odpowiedziane – rola w prowadzonym spiesie  
 
6. Dokumentacja inwentaryzacji 
a. plan inwentaryzacji;
b. zarządzenie o przeprowadzeniu inwentaryzacji;
c. harmonogram prac inwentaryzacyjnych;
d. arkusz spisu z natury;
e. protokół inwentaryzacji kasy;
f. oświadczenie osoby materialnie odpowiedzialnej składane przed inwentaryzacją;
g. oświadczenie osoby materialnie odpowiedzialnej składane po rozliczeniu inwentaryzacji;
h. sprawozdanie kontroli inwentaryzacji;
i. sprawozdanie z inwentaryzacji zakończonej i rozliczonej;
j. decyzja poinwentaryzacyjna.
 
7. Przebieg inwentaryzacji drogą spisu z natury
a. pomiar – liczenie
b. spis opakowań zbiorczych, sypkich złomu
c. spis obcych składników majątku
d. ocena przydatności spisywanych przedmiotów
e. spis obiektów trudnodostępnych (mostów, monitoringu miejsckiego)
f. arkusz spisowy
 
8. Kontrola spisu
a. kontrolerzy spisowi
b. zastrzeżenia osoby materialnie odpowiedzialnej
 
9. Inne metody i terminy inwentaryzacji:
a. metoda spisu z natury (etapy, organizacja, przeprowadzenie, rozliczenie);
b. metoda uzgadniania salda;
c. metoda weryfikacji
 
10. Wyjaśnienie różnic inwentaryzacyjnych
a. termin rozliczenia różnic
b. rodzaje różnic inwentaryzacyjnych
c. kompensata równic i 
d. protokół z rozliczenia różnic 
 
11. Zakończenie prac komisji inwentaryzacyjnej
 
12. Odpowiedzialność za inwentaryzację:
a. odpowiedzialność kierownika za przeprowadzenie inwentaryzacji metodą spisu z natury;
b. odpowiedzialność materialna pracowników;
c. odpowiedzialność za inwentaryzację.
 
13. Zagadnienia problemowe
a. inwentaryzacja metodą porównania dokumentacji na terenie strzeżonym – jak często przeprowadzać
b. inwentaryzacja paliwa w samochodach
c. czy inwentaryzacja w zdawczo - odbiorcza może zastąpić inwentaryzację na koniec roku
d. czy osoba odchodząca na emeryturę ma obwiązek uczestniczenia w inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej
e. czy jest obowiązek prowadzenia inwentaryzacji zdawczo odbiorczej
f. kiedy można stosować inwentaryzację ciągłą
g. inwentaryzacja sprzętu przekazanego pracownikom
 
14. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Celem szkolenia jest przedstawienie istotnych elementów z zakresu inwentaryzacji z perspektywy osób niezwiązanych z działami finansowymi, biorącymi czynny udział w inwentaryzacji. Tematyka szkolenia została dobrana tak, by osoby odpowiedzialne za inwentaryzację znały najnowsze zmiany przepisów, za których realizację są odpowiedzialne w sposób pośredni lub bezpośredni. Szkolenie wiąże w spójną całość przepisy prawa wynikające z rozporządzeń, interpretacji z dobrymi praktykami. Formuła szkolenia została skonstruowana w sposób umożliwiający zaprezentowanie obszarów, których najczęściej występują problemy wynikające z licznych interpretacji. 


Grupa docelowa:
1. główni księgowi i księgowi jednostek budżetowych i samorządowych,
2. osoby odpowiedzialne za gospodarowanie środkami trwałymi, 
3. osoby uczestniczące w zakupach środków trwałych i pracach inwetaryzacyjnych,

Korzyści
Uczestnik szkolenia będzie znał m. in.:
1. aktualny stan prawny dotyczący gospodarowania środkami trwałymi
2. zakres odpowiedzialności związany z majątkiem jsfp 
3. obszary problemowe w ewidencji księgowej majątku
 
Uczestnik szkolenia będzie potrafił m. in.:
1. ustalić wartość początkową i zakres obiektu nowego środka trwałego
2. zidentyfikować rodzaj nakładów ponoszonych na środki trwałe w trakcie eksploatacji
3. zlikwidować środek trwałych i ustalić moment usunięcia z ewidencji bilansowe

 

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

 

szkolenia@bluetraining.pl

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Oferta szkolenia oraz program są objęte prawami autorskimi.
Zakaz kopiowania i powielania treści bez zgody autorów ©

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © Creative Agency

Stronę stworzono wykorzystując kreator stron www WebWave

01 stycznia 2024